Editor in Chief

  (Poltekkes Kemenkes Malang)

Section Editor

Annasari Mustafa (Poltekkes Kemenkes Malang)

Puguh Yudho Trisnanto (Poltekkes Kemenkes Malang)

Edy Suyanto (Poltekkes Kemenkes Malang)

Ibnu Fajar (Poltekkes Kemenkes Malang)

Jenny J.S. Sondakh, S.SIT,M.Clin.Mid (Poltekkes Kemenkes Malang)

Layout Editor

Sri Handayaningsih (Poltekkes Kemenkes Malang)