Aisyah, Siti, Pudji Suryani, & Dwi Estuning Rahayu. " Promotive Movement 'Kita Cinta' as a Form of Community Empowerment in Efforts to Manage Stunting in Kampung Baru Tanjunganom Nganjuk Village." Jurnal IDAMAN (Induk Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan) [Online], 7.1 (2023): 67 - 74. Web. 7 Dec. 2023