Hidayah, Nurul, Esti Widiani, Lingling Marinda Palupi, & Ira Rahmawati. " Prevention and Treatment of Degenerative Diseases in the Elderly." Jurnal IDAMAN (Induk Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan) [Online], 6.1 (2022): 33-38. Web. 29 Sep. 2023