Andriani, Wiwiek, Purwaningsih, Endang, Yuslihah, Fiky, AND Karima, Dewi. " Empowerment Of Carder Ptm-Dm Si Manis During The Covid-19 Pandemic In Kutuwetan Village, Jetis District, Ponorogo Regency" Jurnal IDAMAN (Induk Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan) [Online], Volume 6 Number 1 (19 April 2022)