Andriani, Wiwiek, Endang Purwaningsih, Fiky Niswati Yuslihah, & Dewi Ikhfina Karima. " Empowerment Of Carder Ptm-Dm Si Manis During The Covid-19 Pandemic In Kutuwetan Village, Jetis District, Ponorogo Regency." Jurnal IDAMAN (Induk Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan) [Online], 6.1 (2022): 13-18. Web. 4 Oct. 2023